Terug naar Tips & Tricks

Geldigheid heftruckcertificaat

(Blog, Hilda Bolhuis | HOC Opleiding & Training)

Herhalingscursus Heftruckchauffeurs verplicht?

Regelmatig krijg ik bij HOC de vraag hoe lang het heftruckcertificaat geldig is dat HOC uitgeeft. HOC heeft namelijk wel een uitgifte datum op het certificaat en de pas staan, maar geen einddatum.

De meeste opleiders hanteren een geldigheidsduur van vijf jaar. Hier is iets voor te zeggen, je zou er van uit kunnen gaan dat na vijf jaar een gedeelte van de kennis is weggezakt en dat er nieuwe regelgeving is waar heftruckchauffeurs van op de hoogte moeten worden gesteld.

Waarom staat er dan geen einddatum op het certificaat van HOC Opleiding en Training?

De reden hiervoor is dat er nergens in de Arbowet staat dat je als heftruckchauffeur verplicht bent iedere vijf jaar een opfriscursus te volgen. De Arbowet is namelijk een raamwet. Hij geeft de grote lijnen en de spelregels aan, maar je zult er betrekkelijk weinig 'keiharde' bepalingen in vinden.

Af en toe bel ik de Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW), om te vragen hoe vaak heftruckchauffeurs bijgeschoold moeten worden. Meestal krijg ik als antwoord dat werkgevers moeten kijken naar de werkzaamheden die heftruckchauffeurs uitvoeren. Is het een risicovolle omgeving of juist niet? Zijn de werkzaamheden risicovol of juist niet? Aan de hand daarvan kunnen werkgevers zelf bepalen om de hoeveel jaar heftruckchauffeurs bijgeschoold moeten worden. In risicovolle omgevingen moet er misschien wel iedere 3 jaar bijgeschoold worden! Je kunt je ook voorstellen dat als je één keer in de week de heftruck gebruikt om een pallet weg te zetten, in een hal waar niemand loop, de risico’s niet zo groot zijn.

Omdat de Arbowet een raamwet is mag je als werkgever de bijscholingsfrequentie zelf bepalen, de Inspectie SZW zal tijdens een bezoek of na een ongeluk beoordelen of de werkgever wat dit onderdeel betreft aan de wetgeving heeft voldaan.

In de meeste situaties zal vijf jaar de meestal ideale termijn zijn voor een herhalingscursus voor heftruckchauffeurs.

Hilda Bolhuis HOC Opleiding & Training