Terug naar Tips & Tricks

Waar staat NBBU voor?

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de cao voor uitzendkrachten. De NBBU reguleert uitzendwerk in Nederland en is daarom invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt, geeft vorm aan vernieuwingen in de flexbranche, vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn leden, waarborgt kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van de leden. In de cao staan afspraken over salaris, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken.

Certificering

De NBBU ziet erop toe dan zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zij die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houdt de NBBU cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao voor Uitzendkrachten op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF keurmerk (normering flexwonen). Deze is niet van toepassing voor Vedaflex maar alleen voor leden welke huisvesting bieden aan arbeidsmigranten.

Belangenbehartiging

De NBBU heeft meer dan 1.300 leden (uitzendbureaus, payrollbedrijven en andere flexorganisaties) en vertegenwoordigt meer dan een kwart van de uitzendbranche. Ze zijn een serieuze gesprekspartner, betrokken bij alle relevante stichtingen, sociale partners en andere organisaties. Met één belangrijk doel: de kwaliteit van de flexmarkt versterken.

Waarom NBBU?

  • Biedt kwaliteit en zekerheid;
  • Is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen;
  • De NBBU behartigt de belangen bij o.a. politici en vakbonden;
  • Geeft toegang tot de Servicedesk met een juridisch adviseur paraat;
  • Heeft NBBU-modelovereenkomsten.