Glansrijk onze nieuwe VCU CERTIFICEREN behaald!

We hebben glansrijk onze nieuwe VCU certificering behaald! 

 

Vedaflex Drenthe B.V., Friesland B.V., Groningen B.V.

T.a.v. Mevrouw F. Vos

Blankensteinkade 2

9641 JZ Veendam

 

 

Datum: 30 Juni 2021

 

Betreft:  status certificering

 

 

Geachte mevrouw Vos, ,

 

 

Hierbij bevestigen wij de status van uw certificering conform VCU 2011/05.

 

Het door ons uitgevoerde certificeringsonderzoek heeft plaatsgevonden op 29-06-2021 + 30-06-2021.

 

Tijdens dit onderzoek zijn geen afwijkingen geconstateerd. De auditor heeft uw bedrijf voorgedragen tot certificering. Na formele afronding van het onderzoek zal het certificaat aan u worden verstrekt.

 

Wanneer u behoefte heeft aan nadere toelichting, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilona Dijkman

M +31 06 22 32 68 36  •  Skype ilona.dijkman

            

Control Union Zwolle • Certifications

OFFICE  Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ • Zwolle • Netherlands

www.controlunion.com

 

 

 

Het is dubbel feest bij Vedaflex uitzendbureau

Onze toppers Justina Boonstra & Anna-Pytsje Waaksma zijn geslaagd!!!!!!

 
 

Meerwaarde flexbranche / brief vanuit de NBBU

Beste lezer, 

 

Ondanks de coronacrisis trekt de werkgelegenheid weer aan. Goed personeel vinden is steeds moeilijker. De meeste bedrijven kijken inmiddels weer vooruit en wenden zich tot arbeidsmarktintermediairs om hen te helpen bij het vinden van de juiste mensen. In het maatschappelijke debat voert ondertussen helaas een negatieve houding ten aanzien van flexibel werk de boventoon.