Uitzendwerk blijkt de beste springplank naar werk

Als bijstandsontvangers gaan werken naast hun uitkering is de kans vier keer groter dat zij duurzaam financieel zelfstandig worden. En van alle werkvormen blijkt uitzendwerk de beste springplank. Dat is de conclusie van onderzoekers van de Universiteit Utrecht, die de ontwikkeling van ruim 236.000 bijstandsontvangers sinds 2010 geanalyseerd hebben.

 

Is werken naast een uitkering daadwerkelijk een springplank of juist een ‘val’? Die vraag uit de beleidsdebatten over de sociale zekerheid ligt ten grondslag aan het onderzoek From social assistance to self-sufficiency. Het is een onderdeel van een project met zeven deelstudies naar de effecten van sociale netwerken op uitkeringsafhankelijkheid en werk. De uitkomsten zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Sociological Review.

Universeel werkeffect

Voor het onderzoek is de ontwikkeling gevolgd van alle bijstandsontvangers van 28 tot 55 jaar die in januari 2010 een bijstandsuitkering ontvingen. “We wilden weten of zij binnen 48 maanden duurzaam (minimaal een halfjaar) financieel zelfstandig werden,” zegt hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie Cok Vrooman, de projectleider van het onderzoek. Het maken van de analyse was complex. “Vooral omdat veel verschillende factoren een rol kunnen spelen en we de causale verbanden goed moesten ontrafelen.”
Een belangrijke conclusie is dat 16% van de onderzochte groep duurzaam financieel zelfstandig wordt. Die kans is viermaal groter als zij werken naast hun uitkering, zegt medeonderzoeker Sanne Boschman. “Dit werkeffect geldt universeel voor alle groepen, denk aan ouderen, jongeren of mensen met een autochtone of allochtone achtergrond. Korter in de bijstand zitten geeft betere kansen, maar het werkeffect is ook zichtbaar bij mensen die al heel lang in de bijstand zitten,” aldus Boschma.

 

https://www-abu-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.abu.nl/kennisbank/inclusieve-arbeidsmarkt/uitzendwerk-blijkt-de-beste-springplank-naar-werk/amp/

Het is dubbel feest bij Vedaflex uitzendbureau

Onze toppers Justina Boonstra & Anna-Pytsje Waaksma zijn geslaagd!!!!!!

 
 

Glansrijk onze nieuwe VCU CERTIFICEREN behaald!

We hebben glansrijk onze nieuwe VCU certificering behaald!